Karabük Hakkındaki İstatiksel Bilgiler AB Hakkında Bilgiler

Karabük

Karabük Geneli Nüfusu 236.978 Kişidir. (Tuik)

Karabük İli Nüfus Yoğunluğu 58 Kişi / Km² (Tuik)

Karabük İl / İlçe Merkezleri Nüfusu 183.141 Kişidir. ( Tuik)

Karabük Yıllık Nüfus Artış Hızı ‰ 6,2 (Tuik)

Karabük Net Göç Hızı % 19 ( Tuik )

Karabük İthalatı 520.226.000 $

Karabük İhracatı 215.891.000 $

Yüzbin Kişi Başına Düşen Hastane Yatak Sayısı 145

Karabük İli Toplam Hekim Sayısı : 392, Hemşire Sayısı :563, Ebe Sayısı: 250, Sağlık Memuru Sayısı:610

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı (İlkokul) : 15,1 ( Tuik )

İlkokulda Net Okullaşma Oranı % 95,40 ( Tuik )

Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı % 92,57 ( Tuik )

Karabük İli, İşsizlik, İşgücüne Katılma Ve İstihdam Oranı İşsizlik Oranı: %8 - İşgücüne Katılma Oranı: %55,1 - İstihdam Oranı: %50,7

Karabük İli İşgücü Göstergeleri - Karabük Toplam İstihdamı: 67.000 Kişi - Tarım Sektörü: 10.000 Kişi - Sanayi Sektörü: 18.000 Kişi - Hizmet Sektörü: 39.000 Kişi

Karabük İli Toplam Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 56.893

Karabük İli Öğrenci Sayısı İlkokul+Ortaokul+Lise Toplam Öğrenci Sayısı: 37.455

Karabük Üniversitesi Öğrenci Sayısı: 49.877

Karabük İli Toplam Çalışan Kişi Sayısı: 61.699

Karabük İli Toplam Emekli Sayısı: 51.034

Yılı Karabük İli Yerli Ve Yabancı Turist Sayısı Yerli Turist Sayısı: 190.111 Yabancı Turist Sayısı: 53.996

Karabük İli Rakımı: 258

Karabük İli Köy Nüfusu: 53.837

Karabük İli Erkek Nüfusu: 119.332

Karabük İli Kadın Nüfusu: 117.646

Karabük ile Ankara Arasındali Karayolu Mesafesi: 215 Km

Karabük ile İstanbul Arasındali Karayolu Mesafesi: 396 Km