ERASMUS + TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Haberler

Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının, 2014-2020 yıllan arasında " Erasmus+" adı aldığı ve önceki program dönemlerine göre yapılan değişikliklerin  ve açık olan başlıkların değerlendirildiği toplantı Zonguldak’ta gerçekleştirildi.

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından, Erasmus+ Programına ilişkin başvuru ve uygulama prosedürleri ile başvuru formu doldurulmasına ilişkin bilgi ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla, Bartın, Karabük, Zonguldak illerinin  katılımıyla, 24/11/2015 tarihinde Zonguldak'ta gerçekleştirilen toplantıya İlimizden Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, STK’lardan ve ağırlıklı olarak mesleki eğitim kurumlarından olmak üzere katılım sağlandı. 


Resimler