İrtibat Kişileri Görevleri

 

 

 

1- Karabük Valiliği AB Koordinasyon Merkezi İle sürekli iletişimde olmak,

 

2- Proje teklif çağrıları bilgisini kurum personeli ve kurum amirleri ile paylaşmak,

 

3- Kurum personelini proje yazımı ve hazırlıklarında yönlendirmek ve yardımcı olmak,

 

4- Kurumlarının proje üretme kapasitesinin artırılmasına yönelik eylem planı hazırlamak ve

faaliyetlerde bulunmak,

 

5- Her ay yapılacak toplantılara katılım sağlamak.