2018 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI
 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2018 Yılı “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” 8 Ocak 2018 Pazartesi günü itibarıyla ilan edilmiştir. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, başvuru rehberinde tanımlı kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açılmıştır.
 
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde turizm altyapısının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan program bütçesi 12.000.000 TL olup proje başına 250.000-1.000.000 TL destek verilecektir. Son başvuru tarihi 02 Nisan 2018'dir.
2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının Öncelikleri:
Öncelik 1: Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan bölgelerde turizmin geliştirilmesine yönelik fiziki altyapı çalışmaları
Öncelik 2: Alternatif turizmin geliştirilmesi için gerekli altyapı çalışmaları
olarak belirlenmiştir.
 
2018 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
 
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde dezavantajlı kesimi de gözeterek sosyal sermayenin ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlamak, toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini ve refah düzeyini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilecek olan program bütçesi 8.000.000 TL’dir.
 
2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programının Öncelikleri:
 
Öncelik 1: Dezavantajlı grupların (engelli, kadın, çocuk, yaşlılar vb.) sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması için eğitim yoluyla işgücü piyasasına kazandırılması
Öncelik 2: Eğitim ve sosyal hizmetlerde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla insan kaynağının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması olarak belirlenmiştir.
Destek limitlerinin 50.000-300.000 TL aralığında olduğu programa son başvuru tarihi 02 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir.
Batı Karadeniz kalkınma Ajansımız 2018 Yılı Teknik Destek Çağrısı Yayımladı. Teklifler 2'şer aylık dönemlerde alınacak olup ilk teklif verme dönemi 29 Aralık2017 günü son bulacaktır.
 
 
2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
 
 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı 24 Kasım 2017 tarihinde ajansın internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna ilan edilmiştir. Programa başvurular 24 Kasım 2017 itibariyle alınmaya başlanmıştır. Başvurular ikişer aylık dönemler halinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır.

2018 yılı Teknik Destek programı için son başvuru tarihi 28 Aralık 2018 Saat 18.00 olarak belirlenmiştir.

Projelere ilişkin başvuru, değerlendirme ve uygulama dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehberi içeriğinde yayınlanmaktadır.

 
 
Program Detayı ve İlgili Dokümanlar için TIKLAYINIZ