Karabük Valiliğimizin "ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖZÜYLE HAYALİMDEKİ KARABÜK" Projesiyle Ortaokul ve Lise Öğrencilerimiz Proje Üretme ve Yaşadıkları Şehre Hizmet Etmenin Mutluluğunu Yaşayacaklar. Proje Son Teslim Tarihi: 23 Şubat 2018 saat 17.00
 
Projenin Çıkış Noktası ve Gerekçesi:
Günümüzde üretmenin ve kazanmanın yolu analitik düşünceyi harekete geçirerek problemi tahlil etmek, farkındalık oluşması suretiyle zihinlerde oluşturulan kurguyu belirli bir formatta projeye dönüştürmekle mümkün olmaktadır. Karabük İlindeki ortaokul ve lise öğrencilerinin nasıl bir çevrede yaşamak istediklerini öğrenmek, hayallerindeki şehri, çevreyi kendilerince daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla kendi pencerelerinden bakışlarını bir proje formatında yansıtmaları ve bunun büyüklere ve karar vericilere ilham olmasını sağlamak amacı projenin temel çıkış noktasıdır. Öğrencilerimizin yaşadıkları ili ya da ilçeyi daha çok sevmesi ve benimsemesi;  gerek sosyal, ekonomik ve kültürel, gerekse çevresel konularda duyarlılık kazanmaları, böylece öğrencilerimizin de daha erken yaşta kentlilik bilinci kazanması projemizin hazırlanma gerekçesidir.
 
İlimizde öğrenim gören öğrencilerimizin; il ya da ilçelerinde yaşadıkları sorunları, eksiklikleri kendi bakış açılarıyla değerlendirmelerini, kendi yetki ve imkânları olsaydı bu sorunları nasıl çözebilecekleri yönünde fikir üretmelerini ve bunları diğer öğrencilerle paylaşmaları, “ben de varım” kültürünü kazanmaları onlarda vatandaşlık bilincini oluşturacak en temel kavramlardır.
 
Yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, mevcut sorunların çözümüne yönelik proje geliştirilmesini sağlamak, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje teklif çağrılarına kaynaklık edecek fikirler üretmek, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, ve özel sektör başta olmak üzere tüm potansiyel yararlanıcılar ile işbirliği içinde İlimizde bir sinerji oluşturmak ve çıkarımları geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin gözünden ve aklından kamuoyu ile paylaşmak “Öğrencilerimizin Gözüyle Hayalimdeki Karabük” Proje teklif çağrısının diğer dinamikleri olarak belirlenmiştir.
 
İlimizde pek çok okulumuz Tübitak Bilim Şenlikleri ve Proje Yarışmaları, Avrupa Birliği Okul Ortaklıkları ve seminerler ve mesleki eğitim programları vasıtasıyla işbirliği, güçbirliği ve planlılık esasına dayanan projelerde etkin rol almış ve bu kazanılan ivme oldukça iyi bir noktaya gelmiştir.
 
Bu bağlamda gençlerimize öğrenim ve iş hayatında başarının anahtarı sayılan proje tabanlı çalışmayı benimsetmek, birlikte iş yapma ve başarma becerilerinin gelişmesini sağlamak, toplumsal yaşamın gerekliliklerine, bireysel ve toplumsal sorumluluklarımız konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “toplum hizmeti” olarak nitelendirilebilecek “Öğrencilerimizin Gözüyle Hayalimdeki Karabük” proje çağrısı yayımlamıştır.
 
 
 
 
Projenin Genel Esasları :
 
1)Proje Bütçesi Karabük Valiliği tarafından sağlanacaktır.
 
2)Kimler Proje hazırlayabilir
Karabük Merkez ve İlçelerimizde bulunan tüm Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları ile Özel Eğitim Kurumları proje hazırlayabilirler.
3)Proje Hibe Miktarları Ne Kadar Olacaktır ve Kaç Proje Desteklenecektir
Proje kapsamında Valiliğimizden talep edilen destek miktarı 1.000 Türk Lirasından az olmayacaktır. Destek üst limiti 4.000 Türk Lirasıdır. Proje çağrısı için ayrılan kaynak toplamda en az 20.000 Türk Lirası olarak planlanmıştır.
 
4)Projede Konu Öncelikleri Nelerdir
Karabük İlinde toplumsal duyarlılığın daha fazla gündeme geldiği ve geçmişten bu yana halkımızın dünyaya örnek gösterilen üstün vasıfları.
-Toplumsal Dayanışma
-Göçmen Çocuklar
-Yaşlı ve Engellilerimiz
-Çevre Duyarlılığı
-Genç ve Dünyası
-Teknoloji ve Tasarım
-İnsan Hakları ve Demokrasi
-Çocuk Hakları
-Doğa ve Tarih
-Eğitim
-Kültür, Sanat
-Tasarruf Bilinci
-Hoşgörü
başlıklarında teklif edilecek projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 
5)Projede Ortaklık Şart mıdır
Okullarımızın Okul Aile Birlikleri projenin doğal ve zorunlu ortağıdırlar. Hami Kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, şahıs şirketlerinden en az bir ortak daha bulunması zorunludur. (Ortaklık beyannamesi Okul Aile Birliği Başkanlığı, ve her bir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır)
 
6)Başvuru Nereye ne Ne Zaman Yapılacaktır
Son Başvuru Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma günü saat 17:00’dır. Bu saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Başvuru Şekli :Başvurular Karabük Valiliği AB Koordinasyon Merkezi. Valilik Binası /KARABÜK adresine projeyi hazırlayan Okul Müdürü ya da Müdür Yardımcısı tarafından şahsen, ya da yukarıda belirtilen tarihe kadar başvuru merkezinde olacak şekilde postayla yapılabilir.
 
7)Başvuru Evrakı Nasıl Oluşturulacaktır
Proje Başvuru Formu, Bütçe Formları, Özgeçmiş Formları sırasıyla ve aralarına ayraç konulmuş şekilde telli şeffaf dosyaya konacaktır.
Proje CD’si üzerine Okul Adı ve Proje Adı yazılacak ve hepsi bir kapalı zarf içinde, zarfın üzerine okulun adı, adresi ve başvuru adresi yazılmak suretiyle teslim edilecektir. Proje afişi proje başvuru formunda verilen ölçülerde ve özellikte hazırlanacak, çerçeveli olarak başvuru zarfıyla birlikte teslim edilecektir. Proje teslim tutanağı merkezimiz tarafından hazırlanıp verilecektir.
 
8)Uygun ve Uygun Olmayan Maliyetler Nelerdir
Proje kapsamında demirbaş alımları desteklenmeyecektir. Ancak projenin gereklilikleri bakımından zorunlu olarak alınması gerekiyorsa proje toplam bütçesinin %10’unu geçemeyecektir. Proje bütçesi ile talep edilen tutar proje dahilinde alınacak ve kullanılacak her türlü sarf maddesi ve insan kaynağı olabilecektir.
 
9)Ne Tür Projeler Desteklenecektir Uygun Olmayan Projeler Hangileridir
-Sadece okulla bağlantılı, ya da bir sınıfın veya okulun bir kesiminin haberdar olabileceği ve faydalanabileceği, toplum ile kaynaşmayan, okul sınırlarını aşamayan projeler desteklenmeyecektir.
-Teklif edilecek projeler yukarıda sıralanan önceliklerin dikkate alındığı okulun çevresiyle kaynaşmasını sağlayan ve İlimize değer katacak toplumsal projeler olacaktır.
 
10)Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Ne Zaman Belirlenecek, Proje ile Planlanan Etkinlikler Ne Zaman Yapılacak
Değerlendirme iki aşamalı yapılacaktır. İlk aşamada Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğünce kurulacak komisyon tarafından değerlendirilecek olup, ön değerlendirmeyi geçen projeler ikinci aşamada Karabük Vali Yardımcısı başkanlığında kurulacak İl Müdürlükleri, Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılacaktır.
Değerlendire sonuçları 3 Nisan 2018 Salı günü “Karabük’ün Kuruluşu” törenlerinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Proje ile programlanan etkinlikler 23 Nisan ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında planlanmalıdır.
 
11)Proje Dokümanı Nereden Temin Edilebilir
Proje Dokümanı Valiliğimizin web sitesinden, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz web sitesinden indirilebilir. Ayrıca Valiliğimiz AB Koordinasyon Merkezi’nden temin edilebilir.
 
12)Proje Çağrısı ile İlgili Sorularımı Nereye İleteceğim
Karabük Valiliği AB Koordinasyon Merkezine her türlü konuda danışmak mümkündür. Ayrıca olması durumunda sık sorulan sorular ve cevapları ile ilave duyurular Valilik AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi web sitemizde yayınlanacaktır.
 
Proje Başvuru Formunu İndirmek İçin TIKLAYINIZ